ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมบริจาคและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

student-thank
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คุณสุกฤทธิรา รัตนวิไล
บริจาค 5,555 บาท
คุณธเนศ รัตนวิไล
บริจาค 5,555 บาท
นายแพทย์สมบูรณ์ กล่ำเกิดผล
บริจาค 5,000 บาท
คุณสุรพล อารีย์กุล
บริจาค 10,000 บาท
บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริจาค 12,000 บาท
นางภาวินี วงศสุวรรณ
บริจาค 5,000 บาท
บริษัท เกรทโกลฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริจาค 71,800 บาท
บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานใหญ่
บริจาค 71,800 บาท
นายพิชัย แซ่หลี
บริจาค 10,000 บาท
นายเดชา ภู่พิชญาพันธุ์
บริจาค 20,000 บาท
ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์
บริจาค 20,000 บาท
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริจาค 37,600 บาท
นายพิชัย แซ่หลี
บริจาค 10,000 บาท
นายฉัตรชัย วงศ์ทอง
บริจาค 3,000 บาท
บริษัท สตีลฟอร์เมอร์ จำกัด
บริจาค 112,000 บาท
รศ.สมชาย ชูโฉม
บริจาค 68,000 บาท
บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
บริจาค 40,000 บาท
นายสมชาย ชูโฉม
บริจาค 20,000 บาท
นางประนอม ภักดีรุจีรัตน์
บริจาค 1,000 บาท
ดร.ปรกฤษฎ์ เลี่ยวไพรัตน์
บริจาค 1,500 บาท
นายวีระ แซ่จาง
บริจาค 1,000 บาท
คุณสุรางคนา ตรังคานนท์
บริจาค 5,000 บาท
บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานใหญ่
บริจาค 71,800 บาท
นายสิทธิชัย พิริยคุณธร
บริจาค 13,000 บาท
บริษัท เกรทโกลฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริจาค 71,800 บาท

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค