ช่องทางการบริจาค

การตรวจสอบค่าลดหย่อนภาษี

ผู้บริจาคสามารถเข้าไปตรวจสอบค่าลดหย่อนภาษีได้ที่ระบบ MyTax Accout ของกรมสรรพากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. จะนำส่งข้อมูลการบริจาคส่งกรมสรรพากรภายใน 1-2 วันทำการ นับจากวันที่ท่านบริจาคเรียบร้อย

MyTaxAccount

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค