สมัครสมาชิก

สร้างบัญชีผู้ใช้งานวันนี้ เพื่อบันทึกประวัติการบริจาคของคุณ
ดาวน์โหลดใบเสร็จย้อนหลังได้เสมอ และยังได้รับสิทธิพิเศษอีกมากมาย

A-z,0-9 ความยาวไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร
A-z,0-9 ความยาวไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค