เงื่อนไขการคืนเงินบริจาค

1.การบริจาคเงินให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้บริจาคที่ได้ทำการบริจาคให้กับเราแล้วถือว่าท่านได้ยอมรับในวัตถุประสงค์ของการบริจาคของแต่ละแคมเปญนั้นแล้ว ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่สามารถคืนเงินในการบริจาคให้กับผู้บริจาคได้ ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขในข้อที่ 2

2. กรณีที่ท่านบริจาคเงินเกินตามที่ท่านระบุไว้
การบริจาคเงินเกินตามที่ตั้งใจด้วยเหตุอันเกิดจากที่ผู้บริจาค เผลอระบุเงินเกิน ด้วยความเผลอหรือไม่ทันได้ตรวจสอบ พิมพ์ยอดเงินบริจาคเกินตามที่ได้ตั้งใจไว้ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือสมาท์โฟน (Smart Phone) ที่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ ตัวอย่าง หากผู้บริจาคระบุไว้จะบริจาค 50,000 บาท แต่ผู้บริจาคระบุ เป็น 500,000 บาท เป็นต้น ในกรณีนี้ผู้บริจาคสามารถกรอกรายละเอียดในการขอรับเงินคืนส่วนที่เกินได้จาก Link นี้ (ขอเงินคืนส่วนที่เกิน) ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ผู้บริจาคสำเร็จเรียบร้อย หากผู้บริจาคไม่ได้แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะขอรับยอดเงินที่เกินมาเพื่อใช้ในการบริจาคให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค