ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมบริจาคและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

student-thank
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คุณสมนึก ปราบนอก
บริจาค 5,000 บาท
คุณวีรพงษ์ เงาธรรมทรรศน์
บริจาค 2,000 บาท
นางภาวินี วงศสุวรรณ
บริจาค 5,000 บาท
ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
บริจาค 100,024 บาท
บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และโรงงานสมุทรปราการ
บริจาค 12,000 บาท
นายสุรศักดิ์ พูลเกิด
บริจาค 5,000 บาท
คุณกังสดาล ชวลิตธำรง
บริจาค 20,000 บาท
บริษัท สตีลฟอร์เมอร์ จำกัด
บริจาค 28,000 บาท
บริษัท นำสินไฟฟ้า จำกัด
บริจาค 5,000 บาท
นายฉัตรชัย วงศ์ทอง
บริจาค 1,000 บาท
นายณัฐ บัวบาน
บริจาค 10,000 บาท
คุณณิชาภัทร สกุลตานุ
บริจาค 50,000 บาท
บริษัท เกรทโกลฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริจาค 71,800 บาท
บริษัท ทวิภาสุระ จำกัด
บริจาค 200,000 บาท
บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริจาค 107,700 บาท
ศิษย์เก่าวิศวฯโยธา
บริจาค 5,000 บาท
บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด
บริจาค 328,335 บาท
บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด
บริจาค 328,335 บาท
บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด
บริจาค 250,860 บาท
คุณพิชัย แซ่หลี
บริจาค 10,000 บาท
นายเลิศศักดิ์ นววิมาน
บริจาค 15,000 บาท
คุณสุรางคนา ตรังคานนท์
บริจาค 3,000 บาท
นางกลัยาณี คุปตานนท์
บริจาค 10,000 บาท
บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
บริจาค 120,000 บาท
คุณชัยธวัช มีเดช
บริจาค 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค