ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมบริจาคและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

student-thank
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คุณพิทักษ์ บุญพรหม
บริจาค 4,000 บาท
คุณกังสดาล ชวลิตธำรง
บริจาค 20,000 บาท
คุณจิรัง จิรังคานนท์
บริจาค 10,000 บาท
คุณนิพนธ์ พงศ์ขจร
บริจาค 10,000 บาท
พญ.อภิญญา แพ่งอุทัย
บริจาค 5,000 บาท
คุณสุภ ไวศยารัทธ์
บริจาค 10,000 บาท
คุณกาญจณา ขันทกะพันธ์
บริจาค 5,000 บาท
นายอาคม มานะแก้ว
บริจาค 100,000 บาท
นายอาคม มานะแก้ว
บริจาค 100,000 บาท
คุณกุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์
บริจาค 3,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่ ตรัง ภูทอง (สำนักงานใหญ่)
บริจาค 20,000 บาท
บริษัท พารุ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริจาค 10,000 บาท
บริษัท เหมืองแร่สิน-ประดิษฐ์ จำกัด (สำนักใหญ่)
บริจาค 50,000 บาท
นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
บริจาค 53,000 บาท
นายพรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์
บริจาค 53,000 บาท
คุณสมโภช ศรีเกื้อ
บริจาค 2,000 บาท
นายบุญเอก ลีลารุจิเจริญ
บริจาค 10,000 บาท
โรงเรียนกวดวิชาทุ่งใหญ่ -
บริจาค 2,000 บาท
คุณอินท์นรี สัญชาตวิรุฬห์
บริจาค 3,000 บาท
คุณสุดา บัณฑุวงศ์
บริจาค 5,000 บาท
คุณเชาวเลข ชยวัฒนางกุล
บริจาค 1,000 บาท
คุณบัญชา วงษ์เคี่ยม
บริจาค 1,000 บาท
คุณภิญญพร วีระประดิษฐ์
บริจาค 1,000 บาท
ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเคมี
บริจาค 10,000 บาท
คุณสันทัด จารุกิจพิพัฒน์
บริจาค 2,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค