ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมบริจาคและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

student-thank
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

นายพิสุทธิ์ สุทธิพูน
บริจาค 20,000 บาท
หจก.พรชัยอินเตอร์เทรด (สำนักงานใหญ่)
บริจาค 10,000 บาท
บจก.ไทย-มาฮาล แอ็ดว๊านซ์ เทคโนโลยี
บริจาค 12,000 บาท
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริจาค 100,000 บาท
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริจาค 50,000 บาท
บริษัท ฮอนด้า แอคเซส เอเชีย แอนด์ โอเชียเนีย จำกัด
บริจาค 100,000 บาท
บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
บริจาค 20,000 บาท
นายธนาวุธ แสงกาศนีย์
บริจาค 1,800 บาท
บริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง - ประเทศไทย จำกัด
บริจาค 43,144 บาท
ศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล
บริจาค 15,000 บาท
บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
บริจาค 158,000 บาท
บริษัท อีซูซุเทคนิคัลเซ็นเตอร์เอเซีย จำกัด
บริจาค 3,000 บาท
Study Up Education Services Co.,Ltd.
บริจาค 1,000 บาท
Forbes Marshall Private Limited
บริจาค 2,000 บาท
ESP Asian Center Co.,Ltd.
บริจาค 1,000 บาท
บริษัท เวสท์คอน จำกัด
บริจาค 3,000 บาท
บริษัท เอ็ม ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริจาค 10,000 บาท
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริจาค 1,000 บาท
บริษัท เกรทโกลฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริจาค 79,000 บาท
คุณพนิต วรสุวัฒน์
บริจาค 28,000 บาท
บริษัท สตีลฟอร์เมอร์ จำกัด
บริจาค 56,000 บาท
นายพงษ์ศักดิ์ เต็มนิธิกุล
บริจาค 2,000 บาท
นายประเทศ ธนตระกูล
บริจาค 5,000 บาท
กลางเดือน โพชนา
บริจาค 1,003 บาท
คุณกลางเดือน โพชนา
บริจาค 1,002 บาท

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค