ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมบริจาคและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

student-thank
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คุณอดุล กาญจนกิจ
บริจาค 10,000 บาท
คุณเจริญ ศรีสุวัฒน์
บริจาค 20,000 บาท
ดร.วรพล วทัญญตา
บริจาค 28,000 บาท
คุณวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์
บริจาค 20,000 บาท
คุณศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์
บริจาค 28,000 บาท
ดร.สุภ ไวศยารัทธ์
บริจาค 10,000 บาท
คุณอภิชาติ ธนกิจกร
บริจาค 10,000 บาท
คุณศุภชัย พงศ์ฉบับนภา
บริจาค 10,000 บาท
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริจาค 50,000 บาท
นายกรีฑา ชูทับทิม
บริจาค 3,000 บาท
บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด
บริจาค 10,000 บาท
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
บริจาค 100,000 บาท
บริษัท ไทยคาลิ จำกัด
บริจาค 10,000 บาท
บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด
บริจาค 5,000 บาท
สภาการเหมืองแร่
บริจาค 100,000 บาท
นางสาวณัชชา บางท่าไม้
บริจาค 5,000 บาท
คุณอวยพร ภัทรภักดีกุล
บริจาค 27,000 บาท
นายชัยธวัช มีเดช
บริจาค 3,000 บาท
นายเทียนชัย ตันไทย
บริจาค 1,000 บาท
นายมาโนช บุญสืบ
บริจาค 1,000 บาท
คุณสุเทพ สุนทรารัณย์
บริจาค 20,000 บาท
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
บริจาค 200,000 บาท
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริจาค 50,000 บาท
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
บริจาค 50,000 บาท
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริจาค 100,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค