ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมบริจาคและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

student-thank
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คุณชินกรณ์ สงสมพันธ์
บริจาค 99,999 บาท
นายสิทธิชัย พิริยคุณธร
บริจาค 40,000 บาท
บจก.ทักษิณยนตรการหาดใหญ่
บริจาค 50,000 บาท
บริษัท เพื่อนแท้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริจาค 50,000 บาท
บริษัท เอส.อาร์.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริจาค 50,000 บาท
นายพนิต วรสุวัฒน์
บริจาค 28,000 บาท
บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
บริจาค 107,700 บาท
บริษัท ดินน้ำลมไฟวิศวกรรม จำกัด
บริจาค 14,000 บาท
คุณกฤษณา ศังขมณี
บริจาค 10,000 บาท
คุณวิโรจน์ โตเจริญวาณิช
บริจาค 10,000 บาท
คุณนกานท์ จันทรารังษี
บริจาค 10,000 บาท
พญ.จริยา ไวศยารัทธ์
บริจาค 20,000 บาท
คุณอดุล กาญจนกิจ
บริจาค 10,000 บาท
ดร.นภิสพร มีมงคล
บริจาค 10,000 บาท
คุณวีระศักดิ์ ภัทรภากร
บริจาค 28,000 บาท
คุณศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์
บริจาค 28,000 บาท
คุณวรพล วทัญญตา
บริจาค 28,000 บาท
คุณถาวร เพ็ชร์สุทธิ์
บริจาค 10,000 บาท
คุณเจริญ ศรีสุวัฒน์
บริจาค 20,000 บาท
ร้านของหวาน Premium Quality
บริจาค 2,200 บาท
นางสาวสิรินทรา กมลมาตยากุล
บริจาค 2,000 บาท
บริษัท เกรทโกลฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริจาค 71,800 บาท
นางสาวฐิติพร แก้วตุ้ม
บริจาค 2,000 บาท
คุณสุรางคนา ตรังคานนท์
บริจาค 2,000 บาท
บริษัท วิเชียรไดนามิคอินดัสทรี จำกัด สำนักงานใหญ่
บริจาค 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค