ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมบริจาคและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

student-thank
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

นางสาวสรินดา อรุณพันธ์
บริจาค 100 บาท
น.ส.ลัดดาวัลย์ เกียรติขวัญบุตร
บริจาค 100 บาท
นางวนันยา หมัดยูโส๊ะ
บริจาค 200 บาท
นางสาวอริสา เสรีกำธร
บริจาค 100 บาท
นายวัชระพิบูล วัดจัง
บริจาค 100 บาท
นางอำภา แก้วอารีย์
บริจาค 100 บาท
นางนพเก้า บุญราช
บริจาค 100 บาท
น.ส.กัญญาณัฐ ทวนน้อย
บริจาค 100 บาท
นางสาวปรารถนา แซ่โค้ว
บริจาค 100 บาท
นายสุธี อัสววิมล
บริจาค 20,000 บาท
นายโชคทวี สุริยวัฒนสิน
บริจาค 30 บาท
นางสุกฤทธิรา รัตนวิไล
บริจาค 5,000 บาท
บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
บริจาค 10,000 บาท
บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด
บริจาค 413,500 บาท
นายปรเมศวร์ เหลือเทพ
บริจาค 1,000 บาท
คุณพิสุทธิ์ ขุมทรัพย์
บริจาค 72,000 บาท
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริจาค 20,000 บาท
นายเจริญยุตร เดชวายุกุล
บริจาค 30,000 บาท
บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริจาค 300,000 บาท
บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริจาค 107,000 บาท
นางสาวศศิดารา พุธทวี
บริจาค 500 บาท
นายสุริยา จิรสถิตสิน
บริจาค 10,000 บาท
นายสุชาติ จันทรมณีย์
บริจาค 5,000 บาท
บริษัท โกลบ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริจาค 10,000 บาท
บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
บริจาค 20,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค