ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมบริจาคและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

student-thank
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

บริษัท มะยม อินดอร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริจาค 3,000 บาท
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
บริจาค 10,000 บาท
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด(สำนักงานใหญ่)
บริจาค 10,000 บาท
นายเอกรินทร์ จินพงศ์
บริจาค 2,000 บาท
นายอรุนันต์ หีมชูด
บริจาค 675 บาท
นายทศพร ศรีเอี่ยม
บริจาค 500,000 บาท
บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
บริจาค 5,000 บาท
คุณพนิต วรสุวัฒน์
บริจาค 28,000 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (กองทุนพัฒนาวิศวฯ โยธาและสิ่งแวดล้อม) -
บริจาค 30,000 บาท
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริจาค 300,000 บาท
บริษัท เพิทร์ช เทคโนโลยี จำกัด
บริจาค 30,000 บาท
คุณชนิดา ฆังคะจิตร
บริจาค 3,000 บาท
นายภานุวัฒน์ รัตนอุดม
บริจาค 2,000 บาท
นายวุฒิภูมิ จันทร
บริจาค 15,000 บาท
นายเจริญยุตร เดชวายุกุล
บริจาค 1,777 บาท
นายบพิตร กลิ่นรัศมี
บริจาค 2,000 บาท
นายวุฒิภูมิ จันทร
บริจาค 5,000 บาท
นายเทิดศักดิ์ พ่วงจินดา
บริจาค 10,000 บาท
บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
บริจาค 10,000 บาท
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
บริจาค 40,000 บาท
รศ.ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล
บริจาค 1,000 บาท
บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด
บริจาค 3,000 บาท
หสม. เอ เอส เอ็ม 2555
บริจาค 25,000 บาท
นายมารุต เรืองจุติโพธิ์พาน
บริจาค 100,000 บาท
บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
บริจาค 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค