มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ร่วมบริจาค กับคณะวิศวฯ ม.อ.
ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตวิศวกร มากว่า 55 ปีเราได้ผลิตวิศวกรจากหลากหลายสาขาวิชา เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา เป็นต้น วิศวกรเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติของเราให้มีความเจริญและมั่นคงสืบไป

แคมเปญการบริจาคของเรา

Donate Campaign

ทุนการศึกษาศิษย์เก่าฯ ร่วมส่งน้องเรียน

Donate Campaign

สนับสนุนครุภัณฑ์วัสดุการเรียนการสอน

Donate Campaign

พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค

รายนามผู้บริจาคระดับพรีเมียม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

รายนามผู้บริจาคล่าสุด ค้นหา
 • นางฝาติหม๊ะ โปติล่ะ
  บริจาค 30 บาท
 • รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์
  บริจาค 25,000 บาท
 • รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์
  บริจาค 25,000 บาท
 • คุณสุรัตนา ตฤณรตนะ
  บริจาค 100,000 บาท
 • บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  บริจาค 5,000 บาท
 • บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  บริจาค 50,000 บาท
 • คุณวารินทร์ รามฤทธิ์
  บริจาค 2,500 บาท
 • นายลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์
  บริจาค 30,000 บาท
 • บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
  บริจาค 80,000 บาท
 • นายกิติศักดิ์ วิริยะหิรัญไพบูลย์
  บริจาค 30,000 บาท
 • นางสาวสารภี สหะวิริยะ
  บริจาค 2,000 บาท
 • บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
  บริจาค 15,000 บาท
 • บริษัท เพิทร์ซ เทคโนโลยี จำกัด
  บริจาค 36,000 บาท