แคมเปญการบริจาคของเรา

Donate Campaign

พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ

Donate Campaign

สนับสนุนครุภัณฑ์วัสดุการเรียนการสอน

Donate Campaign

เพื่อทุนการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค

รายนามผู้บริจาคระดับพรีเมียม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

รายนามผู้บริจาคล่าสุด ค้นหา
 • บริษัท มะยม อินดอร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  บริจาค 3,000 บาท
 • บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
  บริจาค 10,000 บาท
 • บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด(สำนักงานใหญ่)
  บริจาค 10,000 บาท
 • นายเอกรินทร์ จินพงศ์
  บริจาค 2,000 บาท
 • นายอรุนันต์ หีมชูด
  บริจาค 675 บาท
 • นายทศพร ศรีเอี่ยม
  บริจาค 500,000 บาท
 • บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด
  บริจาค 5,000 บาท
 • คุณพนิต วรสุวัฒน์
  บริจาค 28,000 บาท
 • ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (กองทุนพัฒนาวิศวฯ โยธาและสิ่งแวดล้อม) -
  บริจาค 30,000 บาท
 • บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
  บริจาค 300,000 บาท
 • บริษัท เพิทร์ช เทคโนโลยี จำกัด
  บริจาค 30,000 บาท
 • คุณชนิดา ฆังคะจิตร
  บริจาค 3,000 บาท
 • นายภานุวัฒน์ รัตนอุดม
  บริจาค 2,000 บาท