แคมเปญการบริจาคของเรา

Donate Campaign

พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ

Donate Campaign

สนับสนุนครุภัณฑ์วัสดุการเรียนการสอน

Donate Campaign

เพื่อทุนการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค

รายนามผู้บริจาคระดับพรีเมียม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

รายนามผู้บริจาคล่าสุด ค้นหา
 • นางสาวสรินดา อรุณพันธ์
  บริจาค 100 บาท
 • น.ส.ลัดดาวัลย์ เกียรติขวัญบุตร
  บริจาค 100 บาท
 • นางวนันยา หมัดยูโส๊ะ
  บริจาค 200 บาท
 • นางสาวอริสา เสรีกำธร
  บริจาค 100 บาท
 • นายวัชระพิบูล วัดจัง
  บริจาค 100 บาท
 • นางอำภา แก้วอารีย์
  บริจาค 100 บาท
 • นางนพเก้า บุญราช
  บริจาค 100 บาท
 • น.ส.กัญญาณัฐ ทวนน้อย
  บริจาค 100 บาท
 • นางสาวปรารถนา แซ่โค้ว
  บริจาค 100 บาท
 • นายสุธี อัสววิมล
  บริจาค 20,000 บาท
 • นายโชคทวี สุริยวัฒนสิน
  บริจาค 30 บาท
 • นางสุกฤทธิรา รัตนวิไล
  บริจาค 5,000 บาท
 • บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
  บริจาค 10,000 บาท