แคมเปญการบริจาคของเรา

Donate Campaign

พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ

Donate Campaign

สนับสนุนครุภัณฑ์วัสดุการเรียนการสอน

Donate Campaign

เพื่อทุนการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-287087
info@eng.psu.ac.th
LINE ID: @zit7172g

รับข่าวสารการบริจาค

รายนามผู้บริจาคระดับพรีเมียม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

รายนามผู้บริจาคล่าสุด ค้นหา
 • นายสุชาติ จันทรมณีย์
  บริจาค 5,000 บาท
 • บริษัท โกลบ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  บริจาค 10,000 บาท
 • บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  บริจาค 20,000 บาท
 • บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กซ์ตรีมิสต์ จำกัด
  บริจาค 5,000 บาท
 • บริษัท ไบต์อาร์ค จำกัด
  บริจาค 5,000 บาท
 • สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
  บริจาค 50,000 บาท
 • นายปภาวิน อุทัยรังษี
  บริจาค 1,000 บาท
 • บริษัท อัลกอริตี้ จำกัด
  บริจาค 5,000 บาท
 • บริษัท เน็กซ์ฮอป จำกัด
  บริจาค 5,000 บาท
 • บริษัท ธาร์ณัส จำกัด
  บริจาค 44,000 บาท
 • บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด
  บริจาค 5,000 บาท
 • นายวรวิช ฆังคัสโร
  บริจาค 2,000 บาท
 • นางสาวผกาวรรณ ด้วงมาก
  บริจาค 3,000 บาท